แผนรายได้ธุรกิจ แด๊กซิน

สรุป แผนรายได้แด๊กซินธุรกิจ สร้างรายได้แบบต่อเนื่อง

คุณสามารถสร้างเครื่อข่ายผู้บริโภคและผู้จัดหน่ายของคุณได้ทุกสายไม่จำกัดขาอ่อนขาแข็ง.
Gamba 
gama gama
gama gama
 
เมื่อคุณซื้อสินค้า คุณจะได้รับ คะแนนสะสม (PV) ส่วนตัว เพื่อรับโบนัสส่วนลด (เงินปันผลส่วนตัว) โบนัสที่คุณจะได้รับมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับ % ส่วนประจำตำแหน่งของคุณ. 
 
1.ส่วนลดโบนัสส่วนตัว
 
โบนัสส่วนตัว คิดจาก % ประจำต่ำแหน่งตั้งแต่ 6%-43% 
 
1. ตำแหน่งทั่วไปรับตั้งแต่ 6%-21%
2. ตำแหน่ง Director (D) รับโบนัส 25%
3. ตำแหน่งผู้บริหารมีโบนัสตั้งแต่ 31%-43% คือ
 
>  ตำแหน่ง Ruby Director (RD 31%)
> ตำแหน่ง Perl Director (PD 37%)
> ตำแหน่ง Emeral Director (ED 40%)
> ตำแหน่ง Diamond Director (RD 43%)
 
คะแนนสะสม (PV) ตำแหน่ง 
 
     850                     6%
     3,000                   9%
     10,000                12%
     20,000                15%
     32,000                18%
     45,000                21%
     60,000                25%
 
คะแนนสะสม (PV)                 ตำแหน่ง
 
ตั้งแต่ 850 PV - 2,999 PV         = 6%
ตั้งแต่ 3,000 PV - 9,999 PV      = 9%
ตั้งแต่ 10,000 PV - 19,999 PV  = 12%
ตั้งแต่ 20,000 PV - 32,499 PV  = 15%
ตั้งแต่ 32,500 PV - 44,999 PV  = 18%
ตั้งแต่ 45,000 PV - 59,999 PV  = 21%
 
60,000 PV  = 25% (ขึ้นตำแหน่ง 25%)
 
เมื่อคุณสะสมคะแนน (PV) ครบ 60,000 PV คุณจะได้ขึ้นตำแหน่ง D = Director.
มีโบนัสประจำตำแหน่งที่ 25% คุณสามารถสะสมคะแนน (PV) ได้ทั้งกลุ่ม ไม่จำกัดระยะเวลา.
 
2.โบนัสประจำตำแหน่งผู้บริหาร (Director)
 
>  Ruby Director (RD)        = 31%
>  Perl Director (PD)          =37%
>  Emeral Director (ED)      =40%
> Diamond Director (RD)    =43%
 
โบนัสผู้บริหารทีม
โบนัสผู้บริหารทีม คิดจากโบนัสส่วนต่างระหว่างคุณกับสมาชิกในกลุ่มของคุณ นั้นก็คือในพื้นที่สีขาว
 
 D25%
21%       4%
18%       3%         7%
15%               3%        6%       10%
12%        15-12=3%       6%        9%       13%
9%     3%     15-9%=6%       9%       12%       16%
6%       3%     6%       15-6=9%       12%       15%       19%
คะแนน(PV)สะสม    850     3,000    10,000    20,000    32,000    45,000    60,000 
ทุกๆเดือนบริษัทแด๊กซินจะคำนวนโบนัสให้คุณ แล้วส่งหลักฐานให้คุณ (Statment) หลังจากโบนัสออกทุกๆวันที่ 25 ....
 
3.โบนัสก้าวหน้า (Matching Bonus)

โบนัสก้าวหน้า 7 ระดับชั้นลึก จ่ายสูงสุดไม่เกิน 17.20% เฉพาะผู้ที่ขึ้นตำแหน่ง D (Diretor) ขึ้นไป.
เมื่อคุณสะสมคะแนนครบ 60,000 PV คุณจะได้ขึ้นตำแหน่ง D 25% (Director)ทันที. และคุณมีโอกาสจะสร้างรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น.ในรูปแบบโบนัสก้าวหน้าบริษัทแด๊กซินจะจ่ายสูงสุดให้คุณไม่เกิน 7 รดับชั้นลึก ดังตัวอย่างด้านล่างนี้.

โบนัสก้าวหน้า 7 ระดับชั้น สำหรับตำแหน่ง D 25% (Director) ถึง ตำแหน่ง DD 43% (Diamind Director)

D ชั้นที่ 1 = 5.5% (ของยอดทั้งกลุ่ม)

D ชั้นที่ 1 = 5.5% (ของยอดทั้งกลุ่ม)

D ชั้นที่ 1 = 5.5% (ของยอดทั้งกลุ่ม)

D ชั้นที่ 1 = 5.5% (ของยอดทั้งกลุ่ม)

D ชั้นที่ 1 = 5.5% (ของยอดทั้งกลุ่ม)

D ชั้นที่ 1 = 5.5% (ของยอดทั้งกลุ่ม)

D ชั้นที่ 1 = 5.5% (ของยอดทั้งกลุ่ม)

    รวม     = 17.20%

เมื่อคุณขึ้นตำแหน่ง D ขึ้นไป และคุณสำเร็จในการช่วยให้เพื่อนสมาชิกที่ติดตัวของคุณสามารถขึ้นตำแหน่ง D ได้ โดยไม่จำกัดจำนวน เพื่อนสมาชิกที่ติดตัวคุณเหล่านั้น เราเรียกว่า D (Director) ชั้นที่ 1 ของคุณ. และถ้า D ชั้นที่หนึ่งของคุณ สามารถช่วยให้เพื่อนสมาชิกของเขา ขึ้นตำแหน่ง D เหมือนเขา เพื่อนสมาชิกของเขาเหล่านั้น เราเรียกว่า D (Director) ชั้นที่ 2 ของคุณ. เป็นต้น. ***คุณจะได้รับโบนัสก้าวหน้าจากบริษัทแด๊ก (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ใช่คุณได้ส่วนแบ่งหรือรายได้จากเพื่อนสมาชิกของคุณแต่อย่างใด เหมือนที่คนหลายๆคนเข้าใจ...

 

 โบนัสผู้บริหาร

โบนัสผู้บริหาร ไม่จำกัดชั้นลึก บริษัทแดีกซินจะให้เฉพาะผู้ที่ขึ้นตำแหน่ง ผู้บริหาร ตั้งแต่ ระดับ D (Director) ถึง ระดับเพชร DD (Diamond Director).

>> RD (Ruby Director)

โบนัสผู้บริหาร 6% + บวกเพิ่มจากโบนัสก้าวหน้า โดยไม่จำกัดชั้นลึก (infinity).

 >> PD (Perl Director)

โบนัสผู้บริหาร 12% + บวกเพิ่มจากโบนัสก้าวหน้า โดยไม่จำกัดชั้นลึก (infinity).

 >> ED (Emral Director)

โบนัสผู้บริหาร 15% + บวกเพิ่มจากโบนัสก้าวหน้า โดยไม่จำกัดชั้นลึก (infinity).

>> DD (Diamond Director)

โบนัสผู้บริหาร 18% + บวกเพิ่มจากโบนัสก้าวหน้า โดยไม่จำกัดชั้นลึก (infinity).

 

 

 เงื่อนไขและสิทธิในการที่รับผลประโยชน์ตามแผนรายได้แด๊กซิน***

  1. สมาชิกจะต้องมีผลงานยอดส่วนตัว 850 PV ขึ้นไป ต่อเดือน
  2. สำหรับสมาชิกที่ขึ้นตำแหน่ง D 25% - DD 43% จะต้องมียอด 2700 PV/เดือน หรือ มียอดกลุ่มที่ยังไม่ขึ้นตำแหน่ง D 25% = 1,850 PV ต่อเดือน.

ตัวอย่าง เช่น  คุณมียอด 850 PV, + บวกยอดกลุ่ม 1,850 PV = 2,700 PV.

Visitors: 112,967