ใส่ใจระบบภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีกันดีกว่าด้วยเห็ดหลินจือ รากและดอก 6 สายพันธุ์

     ในร่งกายรานั้นมีระบบกูมิคุ้มกันเปรียบเสมือนเกราะป้องกันที่คอยต้านทาน และกำจัดเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ร่างกาย โดยมีเซลล์ที่ทำหน้าที่ผู้พิภักษ์คือ "เม็ดเลือดขาว" ซึ่งไหลวียนอยู่ในกระแสลือดและตามอวัยวะต่างๆ แต่หากร่างกายเรา เกิดภาวะภูมิต้านทานต่ำ หรือ ภูมิคุ้กันบกพร่องเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมก็จะข้าสู่ร่างกาย ได้ง่ายทำให้เราป่วยได้บ่อยๆ

  • สาเหตุที่ทำให้กูมิคุ้มกันต่ำอาจเกิดได้จาก

- พักผ่อนไม่เพียงพอ ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียและเจ็บปวยได้ง่าย ส่งผลให้เกิดภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำได้

- ไม่ออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายไม่ได้รับการเผาลาญไขมัน และยังทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันลดลงได้อีกด้วย

- การได้รับยาบางชนิด เช่น ในกลุ่มของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ให้การรักษาด้วยการให้เคมีบำบัด จะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียได้ง่ายและ ภูมิคุ้มกันลดต่ำลงติดเชื้อได้ง่าย ทำให้การทำงานของเซลล้เม็ดเลือดขาวในร่างกายลดลง 

-ช่วงอายุ พบว่าในเด็กและผู้สูงอายุุ ภูมิคุ้มกันน้อยกว่าในวัยหนุ่มสาว และยังพบว่าเมื่ออายุมากขึ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายก็ยิ่งลดต่ำลงอีกด้วยครับ

  • เริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของเราได้ตั้งแต่วันนี้โดยการ

- ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัจจัยเสียงที่จะทำให้เกิดโรคและยังทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนต่าง ๆออกมา ได้มากขึ้น ช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันได้มากขึ้น

- เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับสุขภาพ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารที่มีน้ำตาลสูง ตลอดจน อาหารหมักดอง หันมารับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้น

- เลือกรับประทานสมุนไพรในการบำรุงสุขภาพ เช่น เห็ดหลินจือรากและดอก 6 สายพันธุ์ ที่มีสรรพคุณในการช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้

  • เห็ดหลินจือรากและดอก 6 สายพันธุ์

สารสำคัญที่พบในเห็ดหลินจือกับการทำหน้าที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย

- สารโพแซคคาไรด์ (Polysoooharides)

มีฤทธิ์เสริมระบบภูมิคุ้มกันร่ากาย ช่วยกำจัดเซลล์มะเร็งยับยั้งเนื้องอก ลดน้ำตาลในเลือด ลดอากรอักเสบ ช่วยยืดเวลาเสื่อมของชลล์ นอกจากนี้มีผลในการเพิ่มประสิทธิภาพเม็ดเลือดขาวช่วยให้ร่างกายสามารถจัดการ กับอาการผิดปกดิต่อระบบภูมิคุ้มกัน

- สารเยอร์มาเนียม (Germanium)

เสริมสร้างภูมิต้นทานของร่างกาย บำรุงประสาท สมอง หัวใจ กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต

Visitors: 112,347