ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย หายได้ด้วยเห็ดหลินจือแด๊กซิน

โดย: DD.สมาน เลาะ [IP: 49.49.250.xxx]
เมื่อ: 2019-04-16 22:49:20

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,854